شرکت خدماتی ونظافتی کارامدان کیانمهر

انواع محصولات فروشی:اثاث کشی,اعزام آبدارچی,اعزام آبدارچی زن,اعزام آبدارچی مرد,اعزام آشپز,اعزام پرستار زن,اعزام پرستار سالمند,اعزام پرستار مرد,اعزام خدمتکار زن,اعزام خدمتکار مرد,اعزام سرایدار مرد,اعزام کارگر زن,اعزام کارگر مرد,اعزام نظافتچی زن,اعزام نظافتچی مرد,اعزام نگهبان


شرکت شرکت خدماتی ونظافتی کارامدان کیانمهر
شرکت
عضویت:1401/02/12

شرکت خدماتی ونظافتی کارامدان کیانمهر

  گروه خدمات:

اثاث کشی,اعزام آبدارچی,اعزام آبدارچی زن,اعزام آبدارچی مرد,اعزام آشپز,اعزام پرستار زن,اعزام پرستار سالمند,اعزام پرستار مرد,اعزام خدمتکار زن,اعزام خدمتکار مرد,اعزام سرایدار مرد,اعزام کارگر زن,اعزام کارگر مرد,اعزام نظافتچی زن,اعزام نظافتچی مرد,اعزام نگهبان


  محل شرکت:

مازندران - ساری


  حداکثر تخفیف :

تا 10 درصد


  مشاوره :

ندارد


  شماره ثبت شرکت یا مجوز فعالیت:

۴۷۷۵۴۲،،/14058


  وضعیت سکونت:

در ایران


  تلفن تماس:
0933168۳۲۱۱

  تلگرام:

  اینستاگرام:
alirasoolpoor

  وب سایت:


  رزومه شرکت: شرکت خدماتی ونظافتی کارامدان کیانمهر


گروه های کلی خدمات شرکت:
 • تنظیفات منازل
 • تنظیفات ادارات
 • همه نوع تنظیفات
 • خدمات پرستاری
ریز خدمات شرکت:
 • اثاث کشی
 • اعزام آبدارچی
 • اعزام آبدارچی زن
 • اعزام آبدارچی مرد
 • اعزام آشپز
 • اعزام پرستار زن
 • اعزام پرستار سالمند
 • اعزام پرستار مرد
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در شرکت:
در سنجاق روزمه خوبی دارم م ومشتریان راضی هستند نظافت منزل وراه پله نگهداری از سالمند نگهداری از کودک وهمرا بیمارودر منزل و بیمارستاندیگر شعبه های شرکت خدماتی ونظافتی کارامدان کیانمهر:
شرکت از تهران به ساری انتقال دادم

امضا: ارامش و راحتی خیال باما تجربه کنید