شرکت خدماتی بهاران

انواع محصولات فروشی:اثاث کشی,اعزام آبدارچی مرد,اعزام پرستار بچه,اعزام پرستار زن,اعزام پرستار سالمند,اعزام پرستار مرد,اعزام خدمتکار زن,اعزام خدمتکار مرد,اعزام سرایدار مرد,اعزام کارگر مرد,اعزام نظافتچی زن,اعزام نظافتچی مرد,اعزام نگهبان,باغبانی,بهداشت واستحمام سالمند,پاک کردن شیشه ها,پذیرایی از مجالس,پرستاری بچه,پرستاری س...


شرکت تنظیفات شرکت خدماتی بهاران
شرکت تنظیفات
عضویت:1401/02/05
تنظیفات آسان را با ما تجربه کنید

شرکت خدماتی بهاران

  گروه خدمات:

اثاث کشی,اعزام آبدارچی مرد,اعزام پرستار بچه,اعزام پرستار زن,اعزام پرستار سالمند,اعزام پرستار مرد,اعزام خدمتکار زن,اعزام خدمتکار مرد,اعزام سرایدار مرد,اعزام کارگر مرد,اعزام نظافتچی زن,اعزام نظافتچی مرد,اعزام نگهبان,باغبانی,بهداشت واستحمام سالمند,پاک کردن شیشه ها,پذیرایی از مجالس,پرستاری بچه,پرستاری س...


  محل شرکت:

اصفهان - اصفهان


  حداکثر تخفیف :

تا 20 درصد


  مشاوره :

دارد


  شماره ثبت شرکت یا مجوز فعالیت:


  وضعیت سکونت:

در ایران


  تلفن تماس:
09057587198

  تلگرام:

  اینستاگرام:
@nezafat_baharan

  وب سایت:


  رزومه شرکت: شرکت خدماتی بهاران


گروه های کلی خدمات شرکت:
  • تنظیفات منازل
ریز خدمات شرکت:
  • اثاث کشی
  • اعزام آبدارچی مرد
  • اعزام پرستار بچه
  • اعزام پرستار زن
  • اعزام پرستار سالمند
  • اعزام پرستار مرد
  • اعزام خدمتکار زن
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در شرکت:
تازه تاسیسدیگر شعبه های شرکت خدماتی بهاران:
اصفهان.شیخ صدوق شمالی کوچه خزری

امضا: