راهیان نوین شهرآرا مازند

انواع محصولات فروشی:اثاث کشی,اعزام آبدارچی,اعزام آبدارچی زن,اعزام آبدارچی مرد,اعزام آشپز,اعزام پرستار بچه,اعزام پرستار زن,اعزام پرستار سالمند,اعزام پرستار مرد,اعزام خدمتکار زن,اعزام خدمتکار مرد,اعزام سرایدار زن,اعزام سرایدار مرد,اعزام کارگر زن,اعزام کارگر مرد,اعزام مدرس تحصیلی,اعزام نظافتچی زن,اعزام نظافتچی مرد,اعزام ن...


شرکت تنظیفات راهیان نوین شهرآرا مازند
شرکت تنظیفات
عضویت:1400/12/15

راهیان نوین شهرآرا مازند

  گروه خدمات:

اثاث کشی,اعزام آبدارچی,اعزام آبدارچی زن,اعزام آبدارچی مرد,اعزام آشپز,اعزام پرستار بچه,اعزام پرستار زن,اعزام پرستار سالمند,اعزام پرستار مرد,اعزام خدمتکار زن,اعزام خدمتکار مرد,اعزام سرایدار زن,اعزام سرایدار مرد,اعزام کارگر زن,اعزام کارگر مرد,اعزام مدرس تحصیلی,اعزام نظافتچی زن,اعزام نظافتچی مرد,اعزام ن...


  محل شرکت:

مازندران - ساری


  حداکثر تخفیف :

تا 10 درصد


  مشاوره :

دارد


  شماره ثبت شرکت یا مجوز فعالیت:


  وضعیت سکونت:

در ایران


  تلفن تماس:
09117472192

  تلگرام:

  اینستاگرام:

  وب سایت:


  رزومه شرکت: راهیان نوین شهرآرا مازند


گروه های کلی خدمات شرکت:
 • تنظیفات منازل
 • تنظیفات ادارات
 • تنظیفات صنعتی
 • سمپاشی
 • تنظیفات شهری
 • تنظیفات بین شهری
 • همه نوع تنظیفات
ریز خدمات شرکت:
 • اثاث کشی
 • اعزام آبدارچی
 • اعزام آبدارچی زن
 • اعزام آبدارچی مرد
 • اعزام آشپز
 • اعزام پرستار بچه
 • اعزام پرستار زن
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در شرکت:

امضا: